Co obejmuje świadczona pomoc prawna?

 • Porady prawne w siedzibie kancelarii,
 • Zdalne porady prawne za pośrednictwem wideokonferencji,
 • Konsultacje telefoniczne,
 • Konsultacje korespondencyjne (poczta, e-mail),
 • Reprezentacja klientów na rozprawach i posiedzeniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi, organami ścigania,
 • Sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty,
 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju umów,
 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju pozwów inicjujących postępowania związane z wskazanymi powyżej dziedzinami prawnymi (w tym m.in. pozwów o zapłatę także w postępowaniach upominawczym i nakazowym),
 • Sporządzanie odpowiedzi na pozew,
 • Sporządzanie pism przygotowawczych i procesowych w postępowaniach cywilnych i karnych,
 • Sporządzanie wniosków w postępowaniu nieprocesowym,
 • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • Sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • Sporządzanie apelacji w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, pracowniczych, ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych,
 • Sporządzanie kasacji w sprawach karnych i skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych i sądowo-administracyjnych,
 • Sporządzanie zażaleń w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych,
 • Sporządzanie skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracyjny,
 • Sporządzanie wniosków egzekucyjnych do komornika sądowego i reprezentacja klienta w postępowaniu egzekucyjnym,
 • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości w tym upadłości konsumenckiej i reprezentacja klientów w postępowaniu upadłościowym.