Sprawy frankowe i kredyty bankowe

Sprawy frankowe i kredyty bankowe w tym m.in. unieważnienie umowy kredytu frankowego w całości, uzyskanie zwrotu nadpłaconej kwoty kredytu, „odfrankowienie” kredytu w CHF i ustalenie abuzywności postanowień umownych, usunięcie z umów kredytowych niedozwolonych postanowień umownych