Jacek Będkowski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Zawód radcy prawnego wykonuje stale i nieprzerwanie od 1994 roku.  Posiada bardzo szerokie doświadczenie zarówno w sprawach cywilnych w tym także gospodarczych, pracowniczych i rodzinnych, a ponadto w sprawach administracyjnych, wykonując przy tym stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Przez wiele lat obsługiwał przedsiębiorstwa w tym spółki Skarbu Państwa z branży energetycznej ( ciepłowniczej, paliw płynnych, gazowej), monopolowej i spirytusowej, spożywczej w tym także sieci hipermarketów. Ponadto świadczył stałą obsługę prawną przedsiębiorstw z branży zbrojeniowej oraz jednostek samorządu terytorialnego (gmin).

Obecnie świadczy pomoc prawną na rzecz różnorakich podmiotów gospodarczych z branży komunikacyjnej i transportowej, budowlanej, stalowej oraz chemicznej.

Ponadto od wielu lat czynnie uczestniczy w strukturach samorządu zawodowego radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, będąc wieloletnim członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu oraz delegatem na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Ponadto pełnił funkcję sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych  w Warszawie oraz członka Komisji Egzaminacyjnej II stopnia ds. egzaminów radcowskich przy Ministrze Sprawiedliwości. Aktualnie natomiast piastuje funkcję wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, kierując działalnością Delegatury w Częstochowie.