Radosław Karyś

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2014 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu studiów odbył w latach 2011 2013 aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu, a następnie w 2014 r. złożył egzamin radcowski i wpisany został na listę radców prawnych.

W ramach przynależności do Samorządu Radców Prawnych regularnie angażował się w działalność pro bono m.in. w ramach akcji „Niebieski Parasol”.