Patryk Błasiak

Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na dwóch kierunkach: administracja oraz prawo. Doktorant Nauk Prawnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Aktualnie swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa publicznego, a dokładniej zjawiska konwergencji umów cywilnoprawnych w administracji publicznej. Posiada także kilkuletnie doświadczenie pracy asystenta w kancelarii radców prawnych.

W 2017 r. asystent społeczny Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W 2018 r. stażysta w biurze poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W 2020 r. odbył praktykę absolwencką w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Ukończył program „Pracownia Liderów Prawa”, realizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, działający przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Aktualnie jest uczestnikiem programu „Liga NGOs”, którego organizatorem jest Fundacja Życie przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.