Prawo cywilne

  • Prawo rzeczowe (dot. własności) w tym m.in. sprawy o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o ustanowienie służebności: gruntowej, osobistej, przesyłu, o ochronę własności i posiadania
  • Prawo zobowiązań w tym m.in. sprawy o zapłatę z wszelkiego rodzaju umów, roszczenia o odszkodowanie, roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w tym związane m.in. z uszczerbkiem doznanym w wyniku wypadku czy błędu medycznego, sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawy dot. najmu i eksmisji, egzekucja zasądzonych należności w tym współpraca z komornikami sądowymi
  • Prawo spadkowe w tym m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku