Prawo karne

Prawo karne w tym m.in. obrona podejrzanego/oskarżonego/skazanego na wszystkich etapach postępowania karnego ( śledztwo/dochodzenie, postępowanie sądowe przez Sądem I i II instancji, postępowanie wykonawcze ), reprezentacja pokrzywdzonego występującego w charakterze oskarżyciela posiłkowego, sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, uzyskanie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, zawieszenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń.