Prawo administracyjne

Prawo administracyjne w tym m.in. sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, sporządzanie skarg na decyzje administracyjne, sporządzanie skarg kasacyjnych, reprezentacja klienta przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym która to pomoc prawna obejmuje m.in. takie poddziedziny prawa administracyjnego jak:

 • prawo budowlane
 • prawo podatkowe
 • prawo energetyczne
 • sprawy dot. odszkodowań za wywłaszczone mienie
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo transportowe
 • prawo wodne
 • prawo własności przemysłowej
 • prawo autorskie
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • ewidencja ludności
 • pomoc prawna cudzoziemcom