Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze w tym m.in. kompleksowa obsługa prawna spółek, rejestracja spółek, dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przekształcanie spółek, sporządzenie umów, uchwał i statutów, windykacja należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, reprezentacja przedsiębiorcy przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracyjnymi w sprawach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, w tym także w sprawach pracowniczych.