Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze w tym m.in. sprawy o rozwód, o separację, o alimenty, o podwyższenie/obniżenie alimentów, o ustalenie kontaktów z dziećmi,    o pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o podział majątku małżeńskiego, o ubezwłasnowolnienie,  o wyrażenie zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletniego