Prawo pracy

Prawo pracy w tym m.in. sprawy pracownicze obejmujące wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, odprawy, odszkodowania za wypadki przy pracy.