Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych w tym m.in. sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, reprezentacja ubezpieczonych w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych zarówno przed organami rentowymi jak również sądami powszechnymi wszystkich instancji, reprezentacja w sprawach dotyczących emerytur, rent, zasiłków, świadczeń odszkodowawczych